Liên thông Học viện tài chính ngành Tài chính ngân hàng năm 2016

Ngành Tài chính ngân hàng được xác định là mạch máu của nền kinh tế. Nắm được xu thế này Học viện Tài chính tổ chức khóa học liên thông ngành Tài chính ngân hàng trình độ Đại học khóa 19 đợt năm 2016. Những sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp khối ngành Đọc thêm »

Hướng dẫn đầy đủ thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Thuế là khoản nộp mang tính nghĩa vụ bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Bài viết sau hướng dẫn đầy đủ chi tiết thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Hướng dẫn thủ tục Đọc thêm »