Bằng tốt nghiệp Liên thông học viện tài chính có chữ Liên thông?

Sau khi tốt nghiệp Liên thông Học viện Tài chính thì bằng có ghi chữ Liên thông hay không? Và tấm bằng Liên thông Học viện tài chính này có thể làm được những công việc gì? Điểm chuẩn Liên thông Học viện tài chính là bao nhiêu? Hồ sơ dự thi Liên thông Học Đọc thêm »

Học Viện Tài Chính tuyển sinh liên thông ngành Tài Chính Ngân Hàng năm 2016

Học Viện Tài Chính là Trường công lập trực thuộc Bộ Tài Chính có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Tài chính ngân hàng. Năm 2016, Học Viện Tài Chính thông báo tuyển sinh liên thông Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Hồ sơ liên thông Học viện tài chính cần Đọc thêm »

Hồ sơ dự thi liên thông Học viện tài chính cần những giấy tờ gì?

Học viện tài chính thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng năm 2016. Vậy hồ sơ học liên thông Học viện tài chính cần những giấy tờ gì? Thông báo tuyển sinh liên thông HVTC ngành Quản trị kinh doanh năm 2016. Đọc thêm »