Điều chỉnh giá dịch vụ công theo giá thị trường?

Theo tình hình điều kiện kinh tế tài chính năm nay, dự kiến nhiều dịch vụ kinh tế sẽ tăng, Ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng, Chính phủ sẽ điều hành rất sát thực để không ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế đã đặt ra. Những ngân hàng có ‘nợ xấu’ nhiều Đọc thêm »