Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn được Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Dưới đây là Biểu mẫu kế toán – Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn.

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn