Biểu mẫu kế toán – Bảng cân đối tài khoản


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bảng cân đối tài khoản được ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính. Dưới đây là Biểu mẫu kế toán bảng cân đối tài khoản.

Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản