Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Vậy thuế thu nhập cá nhận từ quà tặng phải nộp thuế như nào? Cách tính ra sao?

Đối tượng nộp thuế bao gồm:

– Cá nhân cư trú

– Cá nhân không cư trú

* Khái niệm về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

Cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

– Cá nhân có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN.

– Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại VN như: có nơi để đăng ký thường trú, có thẻ thường trú thẻ tạm trú do BCA cấp hoặc có thuê nhà để ở từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Cá nhân không cư trú: Là người không đáp ứng điều kiện nêu trên.

Tính thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng không có khác biệt giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

I Thu nhập từ quà tặng:

– Quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Cụ thể: chứng khoán, phần vốn của các tổ chức kinh tế, hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký (không đề cập đến tài sản khác không phải đăng ký)

cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-qua-tang-2

II Căn cứ tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Thu nhập tính thuế: là phần vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận

Thời điểm xác định thu nhập: thời điểm tặng

III. Kỳ tính thuế

Theo từng lần phát sinh thu nhập: Đối vớiTN từ đầu tư vốn; TN từ chuyển nhượng vốn; TN từ chuyển nhượng BĐS; TN từ trúng thưởng; TN từ bản quyền; TN từ nhượng quyền thương mại; TN từ thừa kế, TN từ quà Tặng

Hướng dẫn bổ sung theo Thông tư 62/2009/TT-BTC:

(Ngày hiệu lực của Thông tư số 62: sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2009. )

  1. Thay thế mẫu số 11/KK/TNCN theo Thông tư số 84 bằng mẫu số 11/KK/TNCN theo Thông tư số 62 đ/v chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS.
  2. Thời hạn nộp thuế đốI vớichuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, chuyển nhượng vốn góp là ngày ghi trên thông báo nộp thuế nhưng chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế.