Cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách Nhà nước


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Những năm qua, hệ thống kho bạc Nhà nước đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp để cải cách, hoàn thiện cơ chế chính sách về thu, chi ngân sách Nhà nước.

Sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và hệ thống KBNN

Sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và hệ thống KBNN

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc cải cách hành chính. Mặc dù không phải chuyên môn đào tạo chính của Nhà trường nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các thí sinh trong trường tham gia.

Trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chỉ đạo các đơn vị KBNN địa phương mở rộng tài khoản chuyên thu và thực hiện ủy nhiệm thu ngân sách Nhà nước(NSNN) bằng tiền mặt cho ngân hàng thương mại (NHTM) đảm nhận theo nguyên tắc tất cả các KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện đóng trên các địa bàn tỉnh, quận, thành phố, thị xã mở tài khoản chuyên thu tại tất cả các NHTM trên cùng địa bàn.

Sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và hệ thống KBNN

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát; đồng thời, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Năm 2017, KBNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các KBNN địa phương thực hiện công tác kiểm soát, giải ngân các khoản chi NSNN bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định; đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, KBNN cũng báo cáo Bộ Tài chính cho phép triển khai Ðề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN trên toàn quốc từ ngày 2-10-2017; triển khai chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng; thí điểm thực hiện kiểm soát chi điện tử thông qua Cổng Thông tin điện tử của KBNN theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 để vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN, vừa nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn tương đối thấp, KBNN đã chủ động  đề xuất báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ tiếp tục duy trì tổ công tác chỉ đạo giải ngân nhanh vốn đầu tư công năm 2017 do Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ làm Tổ trưởng; trên cơ sở đó, Tổ công tác đã tham mưu, báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo đó, KBNN đã chỉ đạo các KBNN địa phương phối hợp và đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, KBNN thực hiện kiểm soát thanh toán ngay khi nhận được hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến, bảo đảm tối đa ba ngày làm việc. Các chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng, thông qua sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự nỗ lực trong triển khai thực hiện của hệ thống KBNN, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 7 và 8/2017 đã dần được cải thiện.

Bên cạnh công tác kiểm soát chi NSNN, công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) được KBNN chủ động phối hợp tích cực các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó, công tác huy động vốn thông qua phát hành TPCP tám tháng qua đạt được kết quả khả quan.

Cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách Nhà nước

Cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách Nhà nước

Cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách Nhà nước

Để tiếp tục góp phần cùng với ngành tài chính hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, tạo cơ sở xây dựng và triển khai các định hướng phát triển, trong thời gian tới, KBNN tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như:

Thứ nhất, KBNN cần cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện trong từng năm giai đoạn 2017 – 2020, để vừa góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, vừa thực hiện thành công các định hướng cải cách lớn của hệ thống theo đúng mục tiêu và lộ trình đã đặt ra; đồng thời, tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030.

Thứ hai, KBNN cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách kinh tế thị trường và quy trình nghiệp vụ về thu, chi NSNN; đặc biệt trong những năm tới cần tập trung xây dựng và trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN để vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN, vừa phân định rõ trách nhiệm giữa KBNN với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thứ ba, tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị của KBNN, hướng tới toàn bộ các hoạt động đều được thực hiện trên nền tảng công nghệ an toàn, bảo mật và hiện đại, có sự kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu với các hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành và các đơn vị liên quan phù hợp với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguồn: hocvientaichinhtuyensinh.com