Công việc, trách nhiệm và quyền hạn trong công việc của kế toán thuế


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Công việc trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thuế không giống với công việc của những nhân viên kế toán khác bởi nó mang nhiều nét đặc trưng riêng.

Là một ngành học tuy đã bão hòa về nhân lực, nguồn nhân lực cũng dư khá nhiều nhưng vẫn là ngành học thu hút đông đảo thí sinh theo học. Không phải do cơ hội việc làm tương lai mà là sự năng động, hiểu bài tài chính kinh tế, cũng như khả năng tự tạo việc làm với những thị trường kinh tế ngách khiến sinh viên vẫn đổ xô theo học ngành này vì sự đam mê nhiệt huyết với thị trường kinh tế. Học viện Tài chính sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc trách nhiệm và quyền hạn của một nhân viên kế toán thuế là như thế nào thông qua bài viết dưới đây.

bao-cao-tai-chinh-14

Công việc của một kế toán thuế là gì?

Công việc định kỳ hàng tháng , hàng năm của một kế toán thuế phải làm

Chậm nhất ngày 20 hàng tháng :

  • Nộp tờ khai thuế GTGT và bảng báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn(đầu vào và đầu ra) của doanh nghiệp trong tháng vừa qua. Hóa đơn đầu ra phải kê ngay, hóa đơn đầu vào muốn được khấu trừ thuế GTGT thì thời điểm kê khai không được chậm quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn GTGT đó.
  • Nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý vừa qua.

Chậm nhất ngày 31 / 3 hàng năm :

Trách nhiệm công việc của kế toán thuế

– Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cở.

– Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

– Hàng tháng lập báo cáo tổng hơpk thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất ( nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).

– Kiểm tra hóa đơn đầu vào ( sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ tuy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

– Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán công ty.

– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

– Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

– Kiểm tra đối chiếu bien bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện.

Lập kế hoạch thuế giá trị giá tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.

Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn ( mở sổ giao và ký nhận).

– Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở.

– Hàng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

– Cập nhật và lập giấu báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Analyzing financial data

trách nhiệm của một nhân viên kế toán thuế

Quyền hạn của kế toán thuế

– Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành.

– Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán.

– Hướng dẫn KYCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo quy định.

– Các công việc khác có liên quan đến thuế.

– Mối liên hệ công tác của kế toán thuế

– Trực thuộc Phòng Kế toán – Tài Vụ Công ty: nhân sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.

– Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của BGĐ hoặc KTT.

– Quan hệ với các đpn vị nội bộ thuộc Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm hoàn thành tôt công tác.

– Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ.

Nguồn: Dịch vụ kế toán thuế