Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh?

Người phụ thuộc gia cảnh cần khai những thông tin gì? Cần làm những thủ tục gì để giảm trừ gia cảnh?  Tờ khai đăng ký người phụ thuộc là mẫu giấy tờ cần thiết khi người lao động cần làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi có đối Đọc thêm »

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Vậy thuế thu nhập cá nhận từ quà tặng phải nộp thuế như nào? Cách tính ra sao? Hướng dẫn đầy đủ thủ Đọc thêm »

Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế

Mã số thuế là một dãy số được quy định theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc không kinh doanh nhưng có liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế hoặc khấu trừ thuế tại nguồn. Thủ tục và hồ sơ gồm những gì? Những trường hợp Đọc thêm »

Những trường hợp miễn giảm thuế thu nhập cá nhân?

Những trường hợp nào được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân? Thu nhập từ quỹ từ thiện có phải nộp thuế TNCN? Hướng dẫn đầy đủ thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân 1.Trường hợp giảm thuế: Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, đối tượng nộp thuế Đọc thêm »

Hướng dẫn đầy đủ thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Thuế là khoản nộp mang tính nghĩa vụ bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Bài viết sau hướng dẫn đầy đủ chi tiết thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Hướng dẫn thủ tục Đọc thêm »