Nguồn sống cho doanh nghiệp Việt đến từ đâu?

Trong những năm gần đây, khẩu hiệu “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” được lan toả rộng rãi, từ đó thương hiệu Việt dần được tin tưởng và có nhiều điều kiện phát triển. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết Đọc thêm »

Cảnh báo quốc gia nguy cơ lâm vào khủng hoảng tài chính cao nhất thế giới

Nhờ việc sử dụng dữ liệu từ đầu những năm 1990, hai chuyên gia Subbaraman và Michael Loo đã phát triển hệ thống cảnh báo sớm về khủng hoảng tài chính. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết toán thuế giá trị Đọc thêm »

Dự đoán học phí ngành kinh tế sẽ tăng sinh viên đổ xô đi học “kẻo phí”

Nhiều người cho rằng học phí trường kinh tế tăng vì hiện khối ngành này đang chiếm ưu thế sinh viên theo học nhiều, một phần vì cho rằng tăng theo nhu cầu cuộc sống. Nhân sự Kinh tế, tài chính ngân hàng cũng cần đi săn người tài Liên thông Đại học và những Đọc thêm »

Cơ hội nghề nghiệp vẫn mở cho ngành tài chính ngân hàng

Sự phát triển tốc độ nhanh khi mở ra các hoạt động dịch vụ của ngân hàng trong những năm qua đã và đang tạo hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên theo học. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai, Đọc thêm »

Nhân sự Kinh tế, tài chính ngân hàng cũng cần đi săn người tài

Sinh viên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng ra trường hàng năm rất nhiều nhưng ít người đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, trái lại các ngân hàng lại đang rất “khát” nhân lực. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai, Đọc thêm »

Truy tìm nguyên nhân khiến sinh viên tài chính, ngân hàng khó xin việc

Đã có nhiều tấm bằng Đại học loại giỏi Ngân hàng được cấp nhưng không thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng khiến sinh viên thất nghiệp hàng loạt mà không hiểu nguyên nhân. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai, Đọc thêm »

Những Quốc gia đang có nền kinh tế phát triển nhanh nhất Châu Á

Châu Á không chỉ là là khu vực có tốc độ kinh tế tăng trưởng lớn nhất thế giới mà còn là “miếng mồi” béo bở cho các nhà đầu tư kinh tế và bất động sản. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê Đọc thêm »