Dự đoán học phí ngành kinh tế sẽ tăng sinh viên đổ xô đi học “kẻo phí”

Nhiều người cho rằng học phí trường kinh tế tăng vì hiện khối ngành này đang chiếm ưu thế sinh viên theo học nhiều, một phần vì cho rằng tăng theo nhu cầu cuộc sống. Nhân sự Kinh tế, tài chính ngân hàng cũng cần đi săn người tài Liên thông Đại học và những Đọc thêm »

Cơ hội nghề nghiệp vẫn mở cho ngành tài chính ngân hàng

Sự phát triển tốc độ nhanh khi mở ra các hoạt động dịch vụ của ngân hàng trong những năm qua đã và đang tạo hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên theo học. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai, Đọc thêm »

Truy tìm nguyên nhân khiến sinh viên tài chính, ngân hàng khó xin việc

Đã có nhiều tấm bằng Đại học loại giỏi Ngân hàng được cấp nhưng không thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng khiến sinh viên thất nghiệp hàng loạt mà không hiểu nguyên nhân. Việt kiều hồi hương mang theo ô tô sẽ buộc phải đóng thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai, Đọc thêm »