Tuyển thẳng vào Học viện Tài chính hệ chính quy năm 2016

Năm nay Học viện Tài chính tuyển sinh 4000 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy. Theo phương thức tuyển sinh năm 2016, nhà trường sẽ xét đối tượng để tuyển thẳng vào Học viện. Tuyển thẳng vào hệ đại học Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Đọc thêm »

Phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016

Các điều kiện xác định chı̉ tiêu và đăng ký chı̉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016 thực hiện theo thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 Phạm vi tuyển sinh: Học viện tổ chức tuyển sinh trong cả nước Chỉ tiêu tuyển sinh: Ngành tuyển Mã ngành Dự kiến chỉ tiêu Tổng chỉ tiêu Đọc thêm »

Bằng tốt nghiệp Liên thông học viện tài chính có chữ Liên thông?

Sau khi tốt nghiệp Liên thông Học viện Tài chính thì bằng có ghi chữ Liên thông hay không? Và tấm bằng Liên thông Học viện tài chính này có thể làm được những công việc gì? Điểm chuẩn Liên thông Học viện tài chính là bao nhiêu? Hồ sơ dự thi Liên thông Học Đọc thêm »

Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính hệ chính quy năm 2016

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhà trường ban hành đề án tuyển sinh Học viện Tài chính hệ chính quy Đọc thêm »

Học Viện Tài Chính tuyển sinh liên thông ngành Tài Chính Ngân Hàng năm 2016

Học Viện Tài Chính là Trường công lập trực thuộc Bộ Tài Chính có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Tài chính ngân hàng. Năm 2016, Học Viện Tài Chính thông báo tuyển sinh liên thông Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Hồ sơ liên thông Học viện tài chính cần Đọc thêm »

Hồ sơ dự thi liên thông Học viện tài chính cần những giấy tờ gì?

Học viện tài chính thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng năm 2016. Vậy hồ sơ học liên thông Học viện tài chính cần những giấy tờ gì? Thông báo tuyển sinh liên thông HVTC ngành Quản trị kinh doanh năm 2016. Đọc thêm »

Học viện Tài chính – Bộ Tài chính

Giới thiệu Học viện tài chính kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường ngày 17-11-1963. Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính. Liên thông Học viện tài chính ngành Quản trị kinh Đọc thêm »