Hồ sơ dự thi liên thông Học viện tài chính cần những giấy tờ gì?

Học viện tài chính thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng năm 2016. Vậy hồ sơ học liên thông Học viện tài chính cần những giấy tờ gì? Thông báo tuyển sinh liên thông HVTC ngành Quản trị kinh doanh năm 2016. Đọc thêm »

Học viện Tài chính – Bộ Tài chính

Giới thiệu Học viện tài chính kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường ngày 17-11-1963. Học viện Tài chính thành lập theo quyết định số 120/2001 QĐ/TTG ngày 17/8/2001 của Thủ tường chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính. Liên thông Học viện tài chính ngành Quản trị kinh Đọc thêm »

Liên thông Học viện tài chính ngành Tài chính ngân hàng năm 2016

Ngành Tài chính ngân hàng được xác định là mạch máu của nền kinh tế. Nắm được xu thế này Học viện Tài chính tổ chức khóa học liên thông ngành Tài chính ngân hàng trình độ Đại học khóa 19 đợt năm 2016. Những sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp khối ngành Đọc thêm »