Liên thông Học viện tài chính ngành Tài chính ngân hàng năm 2016

Ngành Tài chính ngân hàng được xác định là mạch máu của nền kinh tế. Nắm được xu thế này Học viện Tài chính tổ chức khóa học liên thông ngành Tài chính ngân hàng trình độ Đại học khóa 19 đợt năm 2016. Những sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp khối ngành Đọc thêm »