Mẫu số 04-LĐTL: Giấy đi đường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về đơn vị. Dưới đây là Mẫu số 04-LĐTL: Giấy đi đường – Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Mẫu số 04-LĐTL: Giấy đi đường

Mẫu số 04-LĐTL: Giấy đi đường