Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S07-DN được dùng cho thủ quỹ hoặc dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán doanh nghiệp.

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt