Năm 2016 chứng khoán Đại Nam tăng vốn lên 320 tỷ đồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Công ty CPCK Đại Nam sẽ tăng vốn điều lệ lên 320 đồng thông qua phương án phát triển Kinh tế Tài chính và phát hành 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1.

ck_dai_nam_XKZK

Trong năm 2015, DNSE nâng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng, tổng tài sản cũng tăng hơn 81% lên con số gần 235 tỷ đồng.

Năm 2016, DNSE đặt kế hoạch doanh thu 35 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2015, trong đó, doanh thu môi giới 18 tỷ đồng, chiếm 51% tổng doanh thu. Lãi trước thuế 5 tỷ đồng, giảm 35% so với thực hiện năm 2015. Trong năm nay, DNSE cũng sẽ bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành vào nghiệp vụ kinh doanh và thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại TP. HCM.