Ngân sách quốc gia thâm hụt 7,6 tỷ trong tháng 11


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Mức bội chi ngân sách lớn trong tháng 11 đã dẫn đến thâm hụt 176.900 tỷ đồng tương đương với 7.6 tỷ USD

tham-hut-ngan-sach-thang-11

Ngân sách quốc gia thâm hụt 7,6 tỷ trong tháng 11

Ngân sách quốc gia thâm hụt trong tính đến tháng 11

Mới đây theo báo cáo tài chính về tình hình khi tế xã hội vừa được công bố bởi Tổng cục thống kê. Trong đó tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/11 ước đạt khoảng 851 .800 tỷ đồng bằng 84,1% dự toán cả năm 2016. Tổng thu nội địa đạt 683.500 tỷ đồng, bằng 87,1% dự toán  của năm, thu từ dầu thô chỉ đạt 34.500 tỷ đồng đạt 63,4%. Thu cấn đối từ hoạt động sản xuất, nhập khẩu đạt 131.300 tỷ đồng bằng 76,3% dự toán năm.

Theo tổng cụ Thống kê cho biết, tình hình thu ngân sách nội địa có nhiều lĩnh vực đạt triển vọng khả quan như thu từ tiền sử dụng đất đạt 68.800 tỷ đồng  vượt 37,6% so với kế hoạch cả năm. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước là 135.000 tỷ đồng bằng 94,1% thuế bảo vệ môi trường 35,200 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 57.300 tỷ đồng, bằng 90% thu từ doanh nghiệp có vốn đấu tư từ nước ngoài (chưa kể dầu thô) 137.300 tỷ đồng bằng 86,4%.

boi-chi-ngan-sach

Ngân sách quốc gia thâm hụt trong tính đến tháng 11

Riêng đối với thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 176.600 tỷ đồng chỉ bằng 68,9% dự toán cả năm.

Trong đó, tổng thu chi ngân sách tính đến ngày 15/11 ước tính đạt 1.024.700 tỷ bằng 80,5% dự toán năm. Trong đó, chi  cho đầu tư phát triển đạt 167.700 tỷ đồng, bằng 65.8% . Chi cho phát triển sự nghiệp kinh tế tài chính và xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính đạt 713,9 tỷ đồng, bằng 86.6%; chi trả nợ và viện trợ đạt 136.000 tỉ đồng bằng 87.7%

Như vậy sau 11 tháng, ngân sách quốc gia đã bội chi khoảng 172.900 tỷ đồng tương đương 7,6 tỷ USD.

Theo kế hoạch thu chi ngân sách năm 2016 đã được phê duyệt, mục tiêu ngân sách cả năm là 1.050.400 tỷ đồng. Chi ngân sách là 1.273 tỷ đồng.

Trong đó chi trả nợ và viện trợ là 155.000 tỷ đồng, chi cho đầu tư phát triển là 254.950 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả thực hiện 11 tháng, để đạt được mục tiêu đã đề ra, việc thu ngân sách phải tăng tốc trong tháng cuối cùng 12 của năm 2016.

Bộ Tài chính đang chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan quyết liệt thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán; rà soát các khoản thu, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc và thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Thâm hụt ngân sách là một nguyên nhân dẫn đến tốc độ nợ công gia tăng. Mới đây, tại báo cáo thẩm tra tình hình nợ công giai đoạn 2016-2020, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đánh giá, nợ công tính đến năm 2015 đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, bằng 62,2% GDP.

Theo: hocvientaichinhtuyensinh.com