Phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Các điều kiện xác định chı̉ tiêu và đăng ký chı̉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016 thực hiện theo thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015

bannerHVTC

Phạm vi tuyển sinh: Học viện tổ chức tuyển sinh trong cả nước

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành tuyển

Mã ngành

Dự kiến chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu

 

4000

Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy:

 

 

Ngành: Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương, Tài  chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Đầu tư tài chính, Phân tích chính sách tài chính).

 

 

D340201

 

 

 

 

1900

 

 

Ngành: Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công).

D340301

1300

Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing).

D340101

240

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).

D340405

120

Ngành: Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh  tế luật).

D310101

240

Ngành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính – Kế toán).

D220201

200

* Chương trình chất lượng cao đào tạo đối với chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng và chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc ngành Kế toán sau khi Bô ̣Giáo dục và Đào tạo cho phép. chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện (4000). Đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện.

Tin tức tổng hợp – Cao đẳng dược TPHCM