Siết chặt quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Bộ tài chính vừa có công văn yêu cầu tổng cục hải quan và tổng cục thuế chỉ đạo các Cục Hải quan và Cục Thuế các tỉnh thành phố phải siết chặt quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.

xe-o-to-nhap-khau_

Siết chặt quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Theo đó các cơ quan này phải tăng cường quản lý về  các nội dung như xuất xứ của xe và trị giá tính thuế đối với ô tô nhập khẩu.

Đối với tăng cường quản lý kiểm tra xuất xứ:

Bộ khẳng định thời gian vừa qua tình trạng buôn lậu và gian lân thương mại đối với mặt hàng này có diễn biến phức tạp. Các vấn đề về thuế và kế toán thuế chưa được minh bạch dẫn đến nhiều hệ lụy về mặt kinh tế xã hội cho quốc gia gây thất thu ngân sách nhà nước. Ảnh hưởng đến cạnh tranh thương mại và đâu tư kinh doanh.

Các chi cục Thuế và Hải Quan phải kịp thời ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại trong kinh doanh mặt hàng ô tô nhập khẩu này. Để nhằm mục đích tạo môi trường cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục hải quan và Tổng cục thuế và Cục hải quan , Cục thuế các tỉnh thành phố phải triển khai các biện pháp quản lý về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và giá trị hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.

Dựa theo công văn trên đối với tô tô nhập khẩu (trừ theo ô tô nhập khẩu của đối tượng ưu đại, miễn trừ ngoại giao) phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm thủ tục hải quan theo quy định của điều 13 Nghị đinh 19/2006 ngày 20/02/2006 của chính phủ phê duyệt.

Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan có trách nhiệm, kiểm tra chặt chẽ đối với xe ô tô nhập khẩu và đối chiếu các quy định hợp lệ để xác minh nguồn gốc của xe.

Đối với những xe ô tô đã thông quan trước ngày 28/11/2016, thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp không xuất trình C/O ở thời điểm sau nhập khẩu khi tiến hành kiểm tra lại cán bộ hải quan có quyền kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của xe ô tô nhập khẩu.

nhap-khau-o-to

Đối với tăng cường quản lý kiểm tra xuất xứ:

Đối với quản lý về trị giá tính thuế đối với xe ô tô nhập khẩu

Theo công văn yêu cầu trong quá trình làm thủ tục thông quan đối với chủ xe ô tô nhập khẩu. Cơ quan hải quan phải có trách nghiệm kiểm tra chặt chẽ  về trị giá khai báo và phải được tham vấn giá ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Cơ quan hải quan phải có trách nghiệm xây dựng các cơ sở dữ liệu toàn quốc về cung cấp trị giá khai báo hải quan cho cơ quan thuế nội địa và cơ quan thuế nội địa có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cung cấp giá bán xe ô tô trong nước của doanh nghiệp xuất khẩu. Gía tính thuế tiêu thụ đặc biệt và giá lệ phí trước bạ của xe ô tô nhập khẩu cho có quan hải quan để đối chiếu, phục vụ công tác quản lý.

Trường hợp các xe ô tô nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quản, không được cho mang về bảo quản tại kho bãi của người khai hải quan trong khi chờ thông quan; đồng thời phải tăng cường trách nhiệm kiểm tra giám sát đối với mặt hàng hồ sơ tạm nhập và tái xuất; thời gian, địa điểm lưu giữ xe ô tô nhập khẩu sát với giá thực tế thị trường.

Bên cạnh đó phải già soát để sửa đổi và bổ sung các quy trình nghiệp vụ về thủ tục hải quan và kiểm tra sau khi thông  quan đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu để đảm bảo quản lý chặt chẽ chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo: hocvientaichinhtuyensinh.com