Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết toán thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thủ tục đầy đủ đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế giá trị gia tăng. Hoàn thuế GTGT như thế nào? Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng Vai trò của thuế giá trị gia tăng là gì? Hướng dẫn đầy đủ thủ tục đăng ký thuế Đọc thêm »

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng

Ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là các loại hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định cuả Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi Đọc thêm »