Tổ hợp 3 môn thi và ngành tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tuyển sinh Học viện Tài chính hệ chính quy năm nay. Nhà trường vẫn đưa ra tổ hợp 3 môn thi theo khối thi truyền thống, để tổ chức thi tuyển sinh và xét tuyển vào Học viện

2

Tổ hợp 3 môn thi:

+ Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

+ Toán – Vật Lí – Tiếng Anh (A01)

+ Ngữ Văn – Toán – Tiếng Anh (D01)

Ngành tuyển sinh:

TT

Các ngành, chuyên ngành đào tạo

Tổ hợp 3 môn thi

1

Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Phân tích  chính sách tài chính, Đầu tư tài chính).

Trong  đó  chỉ  tiêu  tổ  hợp   D01  không  quá 30% tổng chỉ tiêu ngành Tài chính – Ngân hàng.

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

2

Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh  nghiệp,  Kiểm  toán,  Kế  toán công).

Trong  đó  chı̉  tiêu  tổ  hơp̣    D01  không  quá 25% tổ ng chı̉ tiêu ngà nh Kế toán

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

3

Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Marketing).

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4

Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (Riêng tổ hơp̣ Ngữ văn, Toán, Tiếng   Anh   điểm   môn   chính

Toán nhân đôi)

5

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính – Kế toán).

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi)

6

Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài  chính, Kinh tế – Luật).

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

Tin tức tổng hợp – Cao đẳng dược TPHCM