Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Người phụ thuộc gia cảnh cần khai những thông tin gì? Cần làm những thủ tục gì để giảm trừ gia cảnh? 

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc là mẫu giấy tờ cần thiết khi người lao động cần làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi có đối tượng được tính là người phụ thuộc thì sẽ phải khai rõ theo Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-qua-tang-2

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh

Người nộp thuế muốn được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN. Hiện nay, nếu mức thu nhập của cá nhân dưới 9 triệu/tháng thì sẽ không phải làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, còn nếu có mức thu nhập cao hơn 9 triệu/tháng thì bạn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh với mức của 1 người phụ thuộc là 3,6 triệu/tháng.

to-khai-dang-ky-giam-tru-gia-canh

Nội dung của Tờ khai đăng ký người phụ thuộc – Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh – Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN như sau:

Đối tượng nào là người phụ thuộc?

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, Phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng nào thì được tính từ tháng đó.

Ví dụ: Con ông Hờ Văn Hững sinh ngày 25 tháng 1 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 1 năm 2014.

Các đối tượng người phụ thuộc khác bao gồm:

  • Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.
  • Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.
  • Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm: Anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
  • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Những đối tượng khác trên muốn được tính là người phụ thuộc phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
  • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
  • Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Tải Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh – Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCNTại đây