Vị trí làm việc và cơ hội phát triển của ngành tài chính công


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ngành tài chính công được hình thành từ ngành Quản lý ngân sách nhà nước và vì thế ngành này đem đến nhiều vị trí làm việc cũng như cơ hội phát triển cho sinh viên theo học.

AdobeStock_2578918-728x485

Vị trí làm việc và cơ hội phát triển của ngành tài chính công

Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài chính công của Học viện Tài chính

Nhà trường tập trung đào tạo chuyên sâu về lý thuyết lẫn thực tiễn quản lý tài chính cho các sinh viên theo học trình độ cử nhân ngành tài chính công tại trường.

Không những vậy, với tình hình hội nhập kinh tế tài chính nhanh của nước ta sẽ giúp sinh viên học ngành tài chính công sẽ có cơ hội phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và trau dồi phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức cho sinh viên để thực hiện có hiệu quả các nghiệp vụ quản lý tài chính công.

Học viện tài chính đảm bảo chuẩn đầu ra cho ngành Tài chính công

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tài chính công phải có khả năng phân tích chính sách và kỹ năng quản lý tài chính khu vực công gắn với hoạt động của các cấp chính quyền ở Việt Nam, bao gồm các cơ quan tài chính tổng hợp và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách. Cụ thể:

 • Có khả năng nhận diện và quản trị rủi ro trong hoạt động quản lý tài chính công
 • Biết tổ chức và thực hiện quản lý các khâu của chu trình quản lý ngân sách như: lập ngân sách, chấp hành ngân sách, quyết toán ngân sách.
 • Biết tự nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về quản lý tài chính công và đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện phù hợp với thực trạng kinh tế-xã hội và yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công của đất nước.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và tôn trọng pháp luật; có khả năng tư duy khoa học và làm việc độc lập, làm việc nhóm.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Phan_tich_TCDN

Công việc sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý Tài chính công

Công việc sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý Tài chính công

Theo báo cáo tổng hợp nghề nghiệp của Cao đẳng Dược Hà Nội – Cao đẳng Y Dược Pasteur đã tổng hợp tất cả các ngành nghề thì thấy được rằng. Sinh viên của chuyên ngành Quản lý Tài chính công có thể làm việc ở những cơ quan, đơn vị nơi diễn ra các hoạt động quản lý tài chính công trên địa bàn cả nước thuộc phạm vi quản lý của 4 cấp chính quyền: Trung ương, tỉnh, huyện và xã. Cụ thể:

 • Cơ quan Quản lý Tài chính công tổng hợp như: cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước và cơ quan Kế hoạch và Đầu tư.
 • Các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng chính phủ, các Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp, các Sở, Phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, bảo tàng… 
 • Các cơ quan được NSNN cấp kinh phí thuộc hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt nam.
 • Các cơ quan quản lý các quỹ ngoài ngân sách như: Dự trữ Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội, các quỹ công khác ngoài ngân sách nhà nước…

Cơ hội và triển vọng phát triển với nghề Tài chính công

Theo tình hình tin tức thị trường hiện nay thì có thể nói ngành tài chính công đang vô cùng triển vọng và phát triển trong nhiều năm tới. Sinh viên chỉ cần đảm bảo được khả năng công việc, khẳng định bản thân là có thể thăng tiến trong bộ máy công ty.

dich-thuat-tieng-anh-nganh-tai-chinh

Cơ hội và triển vọng phát triển với nghề Tài chính công

 • Có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ Quản lý Tài chính công ở các cơ quan Quản lý Tài chính công tổng hợp, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công, cơ quan được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, cơ quan quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.
 • Có khả năng làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và  nghiên cứu khoa học trong cả nước.
 • Có cơ hội trở thành các đại biểu chuyên trách trong các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nguồn: Liên thông Học viện Tài chính